Terug naar overzicht

UbuntuAcademy

We share.

Life Long Learning

UbuntuAcademy is onderdeel van het holistisch concept van LifeTree.

Vanuit UbuntuAcademy gaan we de dialoog aan met leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, alsmede met (jong)volwassenen binnen het bedrijfsleven over levenslijnen, identiteit en waarden.

Daarbij maken we geen onderscheid in wie iemand is, wat iemand doet of waar hij of zij vandaan komt. Zo willen wij leerlingen, studenten en docenten bewustmaken van wie ze zijn en welke waarden voor een ieder belangrijk zijn. Voor henzelf én voor anderen.

Door je op basis van respect en vertrouwen kwetsbaar te durven opstellen, kun je elkaars standpunten aanhoren en van elkaar leren. Dan ben je ook in staat je te verplaatsen in andermans ideeën, overtuigingen en standpunten, en kun je leren daar wederzijds voor open te staan. Zo kan er uit al die verschillende levenslijnen, identiteiten en waarden een eenheid in diversiteit ontstaan. Where diversity unites. En dat is wat we uiteindelijk willen!

Identiteits- en waardensessies

Met deze sessies willen wij bijdragen aan het individuele en gezamenlijke leer- én leefproces. Mooi om een leven lang te mogen leren! In zo’n identiteits- en waardensessie creëren we met elkaar eerst de randvoorwaarden voor een veilige omgeving. Wat hiervoor nodig is kan verschillen per groep en gaat in overleg met de betrokken verantwoordelijke(n). Tijdens de sessies gebruiken we wisselend muziek, dans, sport en spel terwijl we met elkaar leren in de vorm van een ontdekkingstocht waarin ieders achtergrond en individuele levenslijn aan bod komt. Om vanuit deze setting te ontdekken hoe een ieder zich verhoudt in relatie tot zichzelf, de ander en de eigen (leef)omgeving. Daarbij worden ook de diverse persoonlijke identiteiten ten opzichte van bestaande groepsidentiteiten mee genomen. Wisselend in kleinere groepen gaan we de dialoog met elkaar aan om uiteindelijk vanuit respect en compassie, en met meer begrip, naar de ander en naar zijn of haar omgeving te kijken en handelen. Het UbuntuAmulet beeldmerk wordt op diverse manieren gebruikt in de identiteits- en waardensessies van UbuntuAcademy. Dit om met elkaar de dialoog te voeren, elkaar beter te leren kennen alsmede van elkaar te leren. Een UbuntuAmulet Zamak – Pay It Forward set van twee armbanden maakt onderdeel uit van de 'Pay It Forward' opdracht in deze sessie.

Sociaal ondernemerschap

In februari tot april 2018 heeft UbuntuAcademy vanuit UbuntuAmulet samen met MasterPeace bij het Koning Willem I College (KWI) te Den Bosch identiteits- en waardensessies gegeven. Dit mochten we geven aan een groep tweedejaars MBO studenten Event Management als onderdeel van hun minor Sociaal Ondernemerschap. UbuntuAcademy zal komende periode samen met KWI en MasterPeace de mogelijke verdere uitbreiding van het programma over meerdere groepen bespreken.

RespectPact

Wij onderzoeken, vanuit UbuntuAcademy, om samen met potentiële partners duurzame samenwerkingsmogelijkheden te creëren op zowel strategisch, inhoudelijk als financieel vlak voor de vorming van een RespectPact, een project van Respect Education Foundation. Interessant aan het RespectPact is de mogelijkheid om kruisverbanden te leggen en nieuwe projecten op te starten met andere RespectPact-partners, die rechtstreeks verband houden met de perceptie van jongeren over hun omgeving en actuele gebeurtenissen.