Terug naar overzicht

UbunTree

We care.

Maatschappelijke waarde

UbunTree is onderdeel van het holistisch concept van LifeTree.

Stel je wilt community ruimtes opzetten in vluchtelingenkampen om kinderen en volwassenen de mogelijkheid te bieden elkaar (weer) te ontmoeten, van elkaar te mogen leren, met elkaar te kunnen geloven of om samen te kunnen ontspannen. En je wilt je werk bij een groter publiek onder de aandacht brengen, maar als start-up heb je daar hulp en advies bij nodig hoe je jouw sociaal maatschappelijke doelstellingen kan bereiken. Dan zou UbunTree je daarbij kunnen helpen.

Vanuit UbunTree adviseren en ondersteunen we social entrepreneurs bij het verwezenlijken van hun initiatieven. Dit zijn stuk voor stuk plannen die er maatschappelijk toe doen en waar de LifeTree-waarden vertrouwen, onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid als een rode draad doorheen lopen. De initiatieven waarbij UbunTree adviseert en ondersteuning biedt hebben te maken met Life Long Learning en/of Social Inclusiveness, een samenleving waarbinnen mensen met elkaar verbonden samenleven en niemand wordt buitengesloten.

UbunTree helpt startende en/of meer gevorderde social entrepreneurs bij het vormgeven van hun business, zodat zij volledig op eigen benen kunnen staan. Doordat wij hen een aantal zaken uit handen nemen, kunnen zij zich bezighouden met datgene waar ze goed in zijn en waar hun talent en kracht ligt. We adviseren en bieden ondersteuning op het gebied van business strategie alsmede netwerk- en projectontwikkeling.

Daarnaast geven we support bij het versterken van hun netwerk. Onder meer door het vormen van een organisme. Een organisme is een vorm van partnership waar met behoud van ieders identiteit de verantwoordelijkheid wordt genomen voor onze gedeelde waarden middels een verbonden samenwerking tussen alle partners. Het gaat hierbij om het delen van kennis, kunde, ervaring, netwerk én activiteiten. Samen kunnen we door overschrijdende team partnering tenslotte meer bereiken dan ieder vanuit eigen initiatief. Zo kan ieders afzonderlijke maatschappelijke waarde groeien binnen het geheel. Één plus één is drie, synergie dus!

We care

UbunTree staat voor maatschappelijke waarden: We care. Wie het ook is, dat maakt voor ons geen verschil, we zorgen er met elkaar voor dat we verbonden zijn en blijven. En dat we elkaar (onder)steunen bij de ontwikkeling van ieders doelstelling. Door ieders unieke en eigen-wijze achtergrond op het gebied van geloofsovertuiging, normen, waarden, gender, seksuele geaardheid, ras en cultuur met elkaar te verbinden, willen we bijdragen aan een eenheid in diversiteit. Waarbij iedereen binnen onze samenleving ertoe doet. Immers, We care…