About

Why - Inspire

Ubuntu

De van origine Zuid-Afrikaanse Ubuntu-filosofie ligt ten grondslag aan ons bedrijf LifeTree. Ubuntu staat voor ‘ik ben omdat wij zijn’. De visie van LifeTree is geïnspireerd op de waarden vanuit Ubuntu. Ubuntu is een woord dat wordt gebruikt in verschillende Bantu-talen, zoals Zulu, Xhosa en Ndebele. Ubuntu bestaat uit twee woorden: ubu- en -ntu. Ubu- staat voor het ‘zijn’ in zijn meest algemene vorm en vertegenwoordigt de pure zijnsleer. ‘Zijn’ is in deze opvatting iets dat zich onophoudelijk ontwikkelt. Dit ‘zijn’ is echter nog omhuld. -Ntu staat voor het ontvouwen van dit omhulde ‘zijn’, waarbij het ‘zijn’ een concrete vorm aanneemt. De mens, umuntu genaamd, is in staat zaken als het bestaan en de waarheid te onderzoeken en zo kennis te vergaren. –Ntu belichaamt het kennistheoretische aspect van het menselijke bestaan. Ubuntu gaat uit van de heelheid van het bestaan en ziet het leven als een stroom waar je als mens niet als een afzonderlijk individu in rond zwemt maar waar je continu deel van uitmaakt. Vanuit dit perspectief zou je kunnen zeggen dat de Westerse mens zich van zijn eigen ankers los redeneert en op drift raakt, met egocentrisme, eenzaamheid en depressiviteit als logische gevolgen.

Kernwaarden

LifeTree gelooft dat de filosofie van Ubuntu een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van universele menselijkheid. De Ubuntu-uitgangspunten van organische verbondenheid, principiële gelijkwaardigheid en geleefde solidariteit zijn wat LifeTree betreft onmisbaar voor de toekomst van de mensheid en planeet. Voor LifeTree vloeien hier de volgende kernwaarden uit voort:

 • vertrouwen
 • onderlinge verbondenheid
 • medemenselijkheid
Deze drie kernwaarden vormen een gelaagdheid die met elkaar in verbinding staan. Vanuit vertrouwen in jezelf en in de ander ontstaat de mogelijkheid je met de ander te verbinden op een diepere laag in een veilige omgeving. Die diepere onderlinge verbondenheid bepaalt mede de mate waarop we in staat zijn medemenselijk op elkaar te reageren. Daaronder ligt het gevoel van liefde, maar ook het nemen van (eigen)verantwoordelijkheid.

Duurzame en vreedzame samenleving

Ieder mens is uniek. Ieder mens zou de kans moeten krijgen om zijn/haar eigen talent te kunnen ontwikkelen. Op een manier waarop je dat zelf wil/kan, binnen de mogelijkheden die je hebt en met respect voor alles wat leeft. Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben een bestaan op te bouwen. Een zelfredzaam en menswaardig bestaan dat bijdraagt aan een duurzame en vreedzame samenleving. Bijdragen aan een samenleving die in harmonie is met de natuur. Een samenleving waar het niet uitmaakt welke culturele achtergrond, identiteit, geloof, seksuele geaardheid en/of leeftijd je hebt.

How - LifeTree

Holistisch concept

Met LifeTree hebben we de inspiratie vanuit de Ubuntu-filosofie in combinatie met onze eigen levenswijze vertaald in een holistisch bedrijfsconcept. Ons concept is vormgegeven in ons logo waarbij de drie personen staan voor onze drie kernwaarden (vertrouwen, onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid). De symbolen welke zijn geplaatst tussen het hoofd, hart en handen van deze drie personen zijn oud Afrikaanse stammen symbolen. Met de keuze voor deze symbolen beelden we de holistische benadering uit voor al datgene waar we ons voor inzetten, zijnde:

 • balans en harmonie
 • democratie en eenheid in diversiteit
 • combinatie van bescheidenheid en kracht
 • begrip en overeenstemming vanuit het hart
 • bescherming van moeder aarde
 • persoonlijke reflectie en transformatie
Vanuit deze holistische benadering richten we ons met LifeTree op het stimuleren van de dialoog over deze onderwerpen, het ondersteunen van social entrepreneurs voor het realiseren van hun maatschappelijke en financiële waarden, en het creëren van overschrijdende team partnering in de vorm van een 'organisme'.

Dialoog

Als sociaal ondernemer organiseren we tevens sessies binnen zowel het onderwijs, gemeenten als het bedrijfsleven om de dialoog te stimuleren over onder andere levenslijnen, identiteit en waarden. Door dit te onderzoeken wordt het duidelijker wie je bent in relatie tot jezelf, tot de ander en je omgeving. Door daarnaast onderling te spreken over (eigen)waarde(n) en dat deze waarde(n) voor een ieder anders kan zijn, willen we bijdragen aan het creëren van bewustzijn, wederzijds respect en compassie.

Social Entrepreneurs

Vanuit LifeTree willen we social entrepreneurs bij elkaar brengen en faciliteren zowel op organisatorisch als financieel gebied. Deze sociaal maatschappelijke initiatieven zijn gebaseerd op:

 • Life Long Learning:
  creëren van bewustzijn dat je jezelf je leven lang in alle opzichten mag blijven ontwikkelen.
 • Social Inclusiveness:
  een samenleving waarbinnen mensen met elkaar verbonden samenleven en niemand wordt buitengesloten.

Organisme

Samen met onze social entrepreneurs, collaborative- en creative partners vormen we een 'organisme' waarbij alle samenwerkingspartners openstaan voor overschrijdende team partnering gericht op het delen van kennis, kunde en activiteiten, waardoor we met elkaar meer kunnen realiseren dan ieder vanuit eigen initiatief. LifeTree is als de Circle of Life (levenscirkel) om al onze gezamenlijke activiteiten heen.

Hoe gaan we dit doen?

 • Via UbuntuAmulet en UbuntuAcademy leveren we middels sessies een bijdrage aan zowel (bestaande) onderwijsprogramma’s als het bedrijfsleven, bij het creëren van dialoog en bewustzijn over onder andere levenslijnen, identiteit en waarden.
 • Via UbunTree en FinTree helpen we startende en/of meer gevorderde sociale ondernemers bij het vormgeven en ontwikkelen van hun sociaal maatschappelijke onderneming. En zo bij het in balans brengen en behouden van zowel hun maatschappelijke als financiële waarde.

Who - Soul

Jeanne Specht Grijp

Ubuntu

“Als kind van ouders die jarenlang in Zuid-Afrika hebben gewoond, is de liefde voor het land en de mensen mij van jongs af aan meegegeven. Omdat de Ubuntu-filosofie daar overal in de maatschappij zichtbaar én tastbaar is, is deze verweven geweest in mijn opvoeding en heb ik hem doorgegeven aan mijn kinderen. Het zit in mijn hele manier van leven, van zijn. Alles wat ik zie, denk en doe, vloeit voort uit Ubuntu."

Pieterpad

"Terwijl ik de afgelopen dertig jaar werkte in finance en investment combineerde ik dit met activiteiten op sociaal-maatschappelijk vlak. Halverwege 2017 stond ik echter op een keerpunt in mijn leven. Ik besloot toen in september een maand lang het Pieterpad te gaan lopen. Voor mij een inspiratie-loop. 500 kilometer wandelen van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. 26 etappes van elk ongeveer 20 kilometer. Bijna elke etappe liep er iemand met me mee, vooral bevriende zakelijke relaties, een goede vriendin en mijn kinderen. Prachtige wandelingen, veel plezier gehad, bijzondere gesprekken gevoerd en wederzijdse inspiratie opgedaan."

LifeTree

"Mede door de inspiratie vanuit het Pieterpad besloot ik een bedrijf te gaan opzetten vanuit mijn eigen kern, mijn diepste wezen… Ubuntu. Daarin wilde ik mijn identiteit, waarden, visie, missie, ervaring, kennis, tijd, aandacht en netwerk bij elkaar brengen. Een bedrijf waar de kernwaarden van Ubuntu als een rode draad doorheen lopen. En waar Life Long Learning en Social Inclusiveness de aandachtsgebieden zijn waar alle activiteiten zich - direct of indirect - op richten.

Alsof het zo moest zijn, kreeg ik in januari 2018 de mogelijkheid UbuntuAmulet over te nemen. Vanaf maart 2018 is dit onderdeel geworden van LifeTree. Dit is het nieuwe concept dat ik samen met mijn collega Robert Bothoff, die ik al sinds 2000 vanuit de financiële hoek ken, heb ontwikkeld. Ik ben dankbaar dat we samen dit bedrijf verder gaan vormgeven, onder meer door het geven van identiteits- en waardensessies in bestaande onderwijsprogramma’s. Via LifeTree willen we zoveel mogelijk kinderen en volwassenen kennis laten maken met en tegelijk bewustmaken van de Ubuntu-filosofie, en deze ‘way of life’. Dit doen we door kennis te delen, verhalen te (laten) vertellen, te inspireren en de dialoog te stimuleren.”

Aandachtsgebieden

“Met mijn achtergrond, kennis en ervaring ben ik vanuit LifeTree onder andere verantwoordelijk voor:

 • UbunTree: netwerk-, business-, strategie- & projectontwikkeling ten behoeve van zowel LifeTree als onze partners, inclusief het stimuleren van overschrijdende team partnering tussen de sociale initiatieven.
 • UbuntuAcademy: ontwikkeling en coördineren van sessies voor zowel scholen, gemeenten als bedrijven ten behoeve van het stimuleren van de dialoog en het creëren van bewustzijn welke bijdragen aan een verbonden en respectvolle samenleving.
 • UbuntuAmulet: ontwerp van de UbuntuAmulet-productlijn en de ontwikkeling van de UbuntuAmulet ‘Pay It Forward’ opdrachten, als onderdeel van de sessies van UbuntuAcademy.”

Robert Bothoff

Interesse in mensen

“Het ondernemen zat al van jongs af aan in mijn bloed. Ook het gevoel voor cijfers en wat er in de wereld speelt, heb ik van huis uit meegekregen. Begonnen binnen de accountancy kreeg ik een paar jaar later de kans om ook de andere kant van de ‘financiële tafel’ te leren kennen, als controller. In 2008 heb ik de sprong gewaagd van het bedrijfsleven naar de vrijheid en het ondernemerschap. Voor mij een logische stap om FinTree, destijds een werving- en selectiebureau voor de financiële professionals, mede op te zetten. Daar heb ik veel mensen leren kennen met echte passie voor hun vak. Mijn financiële achtergrond in combinatie met mijn oprechte interesse in mensen, maakte dat ik voor veel klanten de goede verbinding kon maken en de juiste financiële professional kon vinden. Ik merkte toen al dat ik energie krijg van gedreven mensen. Mensen die passie hebben voor hun vak. Die helemaal tot hun recht komen in een dynamische omgeving waar creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemersgeest gestimuleerd worden. Deze mensen naar een nieuwe werkomgeving begeleiden waar zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen, gaf mij veel voldoening."

Social entrepreneurs

“Toch voelde ik in 2017 dat het bemiddelen van financiële professionals voor mij niet meer voldoende was. Ik wilde meer bijdragen door mijn expertise en netwerk op het gebied van financiën in te zetten om, samen met mijn netwerk, andere ondernemers te helpen hun sociaal maatschappelijke initiatieven te realiseren. In maart 2018 hebben Jeanne en ik dan ook de handen ineengeslagen. Samen helpen we vanuit LifeTree social entrepreneurs hun idealen te verwezenlijken. En dat voelt goed!”

Aandachtsgebieden

“Met mijn achtergrond, kennis en ervaring ben ik vanuit LifeTree onder andere verantwoordelijk voor:

 • FinTree: support op het gebied van financiële (personeels-) vraagstukken en de specifieke expertise die nodig is om alle financiële zaken (naast het maatschappelijke waarde perspectief) op te lossen, zoals het coördineren van funding & financiering en het verzorgen van financiële administraties & rapportages.”