Osrane Ne Nsoroma – ‘Moon and star’

Balans en harmonie

Osrane Ne Nsoroma is een West-Afrikaans symbool, waarin Osrane de maan vertegenwoordigt. Osrane Ne Nsoroma symboliseert in zijn geheel de maan en een ster. Dit symbool staat voor de North Star (Poolster) (vrouw) die geduldig wacht op de terugkeer van de maan, haar mannelijke partner. Osrane Ne Nsoroma is een symbool voor liefde, trouw, toewijding en geduld. Het geeft de harmonieuze band tussen mensen weer.

Funtunfunefu-Denkyemfunefu – ‘Siamese crocodiles’

Democratie en eenheid in diversiteit

Dit Afrikaanse symbool toont twee Siamese krokodillen. Het staat voor het samenwerken in een democratische wereld om onze bestemming als mensheid te bereiken. Hoewel de krokodillen onafhankelijke wezens zijn, worden ze gedwongen om samen te werken en zich te verenigen om zo te overleven. Het symbool geeft ook de eenheid aan tussen verschillende religies en de tolerantie voor verschillende culturen.

Dwennimmen – ‘Ram’s horns’

Combinatie van bescheidenheid en kracht

Dit Afrikaanse symbool geeft aan dat zelfs de sterken soms ook nederig moeten kunnen zijn. Het symbool beeldt twee ramskoppen met hoorns uit die tegen elkaar stoten. Dit symboliseert kracht én nederigheid. Een ram zal dapper vechten tegen zijn vijanden wanneer hij daartoe wordt aangezet. Maar hij zal zich onderwerpen wanneer dat nodig is.

Akoma Ntoso – ‘Linked hearts’

Begrip en overeenstemming

Akoma Ntoso staat voor begrip, overeenstemming en harmonie binnen gemeenschappen. Het symbool beeldt vier harten uit ​​die met elkaar verbonden zijn. Deze benadrukken wederzijdse sympathie en de onsterfelijkheid van de ziel. Bovendien bevordert Akoma Ntoso de eenheid tussen families en binnen gemeenschappen. De ‘African Burial Ground’ is hiervan een mooi voorbeeld. Dit is de herdenkingsplaats in New York waar al eeuwenlang de resten van 400 Afrikanen begraven liggen. Deze plek brengt mensen vanuit verschillende culturen samen. Ze delen allemaal zowel herinneringen aan degenen die er niet meer zijn als de Afrikaanse cultuur.

Asase Ye Duru – ‘The earth has weight’

Bescherming van Moeder Aarde

Asase Ye Duru, wat letterlijk betekent ‘de aarde heeft gewicht’, is een symbool dat staat voor kracht, bescherming, zorg en goddelijkheid. Het is één van de vele afbeeldingen (adinkras) die gemaakt zijn door de Akan-volkeren in Ghana. Asase Ye Duru benadrukt het belang van de aarde en het behoud ervan. Als mensen moeten we de aarde respecteren en koesteren. En mogen we op geen enkele manier – direct of indirect – schade aan de aarde toebrengen.

Sesa Wo Suban – ‘Change or transform your character’

Persoonlijke reflectie en transformatie

Het Sesa Wo Suban symbool staat voor persoonlijke reflectie en transformatie. Het is een samenstelling van twee symbolen; de innerlijke ster die een nieuwe dag vertegenwoordigt en een buitenste wiel dat initiatief impliceert en vooruitgaat. Het symbool moedigt mensen aan, vooral de jeugd, om een positieve verandering in de wereld te brengen door hun acties.

Umuntu Ngumuntu Ngabantu – ‘I am. Because we are.’

Dit symbool, bestaande uit drie verbonden personen, vertegenwoordigt de LifeTree-kernwaarden: 

  1. vertrouwen
  2. onderlinge verbondenheid
  3. medemenselijkheid

Deze drie waarden vormen de kern van al onze bedrijfsactiviteiten. Wat ons als mensen verbindt, is veel groter dan wat ons verdeelt. Samen zijn we één. Welk geloof, ras of seksuele geaardheid iemand ook heeft. Als we ons dit goed realiseren, kunnen we een meer liefdevolle en vreedzame wereld creëren.